Lindegården byder på en vifte af forskellige tilbud – fælles for tilbuddene er, at målgruppen er personer med udviklingshæmning, der har et varieret funktionsniveau.

Lindegården består af 5 forskellige tilbud - et botilbud, et dag- og aktivitetstilbud, 3 bofælleskaber, en bostøtte-funktion og et STU-forløb.


Hus 1, 2 og 3 er et botilbud med plads til 36 beboere, fordelt i 3 huse med 12 beboere i hvert hus.


Lindegårdens Hus 1 og 2 blev bygget i 1979. Lejlighederne med tilhørende badeværelse er ikke så store, men derimod er fællesrummene og køkkenfaciliteterne store og indbyder til aktiviteter, både individuelt og i fællesskab med andre beboere.


Målgruppen i hus 1 og 2 har som udgangspunkt ikke verbalt sprog, skal have hjælp til personlig pleje og spisesituationer og de fleste er kørestolsbrugere. Der er tale om personer med spasticitet og epilepsi. Herudover er der personer med specieldiagnoser, fx RETT, tuberrøs sklerose og cri du chat.


Hus 3 er en udvidelse og blev taget i brug i 2013. Lejlighederne er tidssvarende med større lejligheder og badeværelser, - dog med lidt mindre fælles rum.
I hus 3 er målgruppen mere varieret. Udviklingshæmning med et varieret fysisk og psykisk funktionsniveau. Nogle beboere har sprog og god mobilitet, der er spasticitet, udviklingsforstyrrelser og autismespektrumforstyrrelser. Kommunikationsredskaber er blandt andet boardmakerbog og MOBIDO.


For alle 3 huse gælder, at meget tid går med at "være aktiv" sammen med medarbejdere som en del af hverdagen i forhold til daglige gøremål fx vasketøj, gå ud med skrald, sætte mad på plads m.m. (ADL træning, dog specielt for beboerne i hus 3). Gåture, cykelture og busture er ligeledes en stor del af de daglige aktiviteter.


At komme ud af kørestolen - fx på madras, trampolin, kuglestol, maywalker eller ståstativ er også en del af de daglige aktiviteter.
Aktiviteter ud af huset prioriteres, det kan fx være snoezelhuset, koncerter, tivolibesøg, biograf- og restaurantbesøg.
Der er ligeledes fokus på sanseaktiviter - fx musik og sang - og finmotoriske aktiviteter. Hver fredag er der "dansesnor" om formiddagen og "fredags-café" om eftermiddagen.
Vi gør meget ud af traditioner ved højtider - fx jul og nytår, fastelavn, påske og Skt. Hans - og griber gerne en anledning til en festlig sammenkomst.

 

 

Kontaktoplysninger:

Hus 1: 48 46 06 01

Hus 2: 48 46 06 02

Mail: jban@fredensborg.dk

 

Hus 3: 48 46 06 03

Mail: lisi@fredensborg.dk

 

 

 

Billede af beboer

 

Lindegården

Lindelyvej 4-6

3480 Fredensborg

Se kort

  


Linden er et dag- og aktivitetstilbud i henhold til servicelovens § 104, hvor der er 18 fuldtidspladser. Linden modtager borgere fra Lindegårdens hus 1, 2 og 3, hjemmeboende borgere og borgere fra andre botilbud. 

Målgruppen er voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og funktionsniveauet varierer fra borger til borger.

Linden er delt op i tre grupper, hvor borgerne har en fast base med fast personale. Udgangspunktet for arbejdet er, at borgerne oplever tryghed, ro og genkendelighed når de er på Linden.
Linden blev bygget i 1989 og der er tænkt over arkitekturen med mange vinduer, inklusiv ovenlysvinduer, som giver venlige og lyse lokaler. Linden har de seneste år fået et boost både indendørs (nyt køkken, nye møbler og maling) og udendørs (ny sansehytte, sansehave, stor terrasse og forskellige udendørs musikaktiviteter).

På Linden arbejdes der målrettet med sanseintegration og neuropædagogik. Der er mange aktiviteter, både indenfor og udenfor på Linden, men også i lokalområdet. Ovennævnte sansehytte og sansehave bruges flittigt, samt musik og diverse aktivitets- og motionsredskaber – fx en ”mekanisk” hest – anvendes indendørs. Slotsparken og Fredensborg by er ofte mål for udflugter.


Der er mange aktiviteter – også i forbindelse med traditioner – fx omkring jul, Sankt Hans, påske og sommer.

Læs mere om særligt tilrettelagt uddannelse - STU

 

Linden 

​STU2, Dag- og aktivitetstilbud 

Lindelyvej 8

​3480 Fredensborg

​Telefon 29 29 46 07

Mail: jban@fredensborg.dk

Se kort


Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb foregår på Linden og er tilrettelagt specielt for borgere med svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Uddannelsesforløbet på 3 år skræddersyes, så det passer den enkelte elev og forløbet har følgende overordnede temaer; Kommunikation og samspil, Kroppen og sanserne, Kultur og Praktik.

Praktikken vil ikke være en reel praktik i en virksomhed, men vil i stedet tage udgangspunkt i mere sansemæssige og oplevelsesprægede aktiviteter.
 


Bofællesskaberne er et tilbud i henhold til Servicelovens § 85, hvor målgruppen er voksne personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.


Bofællesskaberne ligger i 3 forskellige bysamfund, Lillevang med 6 beboere i Fredensborg, Baunebjerg med 6 beboere i Humlebæk og Byvejen med 5 beboere i Nivå.

I alle 3 bofællesskaber, har beboerne egen lejlighed, hvortil der er knyttet fællesrum med køkken og stue.

Arbejdet i bofællesskaberne består primært af støtte og vejledning i hverdagens gøremål, arbejdsforhold, fritid og aktiviteter, samt støtte til at beboerne oplever et meningsfuldt liv med høj livskvalitet.

Hvert bofællesskab er unikt, da der arbejdes ud fra den enkelte beboers behov, ønsker og ressourcer.

 

Bofællesskabet Baunebjerg

​Baunebjergvej 7

3050 Humlebæk

Telefon 49 19 11 01

Mail: baunebjerg@fredensborg.dk 

Se kort

 

​Bofællesskabeet Byvejen

Byvejen 8 a-e

2990 Nivå

Telefon 29 39 70 73

Mail: byvejen@fredensborg.dk

Se kort

 

​Bofællesskabet Lillevang

​Lillevangsvej 246

3480 Fredensborg

Telefon 48 48 19 49 / 29 39 71 17

Mail: lillevang@fredensborg.dk

Se kort

Bostøtte er et tilbud, der gives til borgere som bor i egen bolig. Der ydes råd og vejledning i henhold til Servicelovens § 85 – hvor målet er at støtte og vejlede borgerne til at være så selvhjulpne som muligt, fx med hensyn til praktiske gøremål, økonomiske anliggender og ADL (almindelig Daglig Liv) generelt. '

Der er også mulighed for at være sammen med andre borgere, da der er fælles arrangementer, fx ture, temaaftener og åben rådgivning, som er fast én gang månedlig.

Kontaktoplysninger:

Afdelingsleder - Bofællesskaberne og Bostøtte

Helle Petersen

Telefon 40 70 99 64
hpet@fredensborg.dk  

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies