VIdensbaseret PraksiS (VIPS) er en rådgivningsfunktion under organisationen Lindegården. Der udbydes miljømæssige udredningsopgaver, rådgivningsopgaver, workshops om seksualitet og sensualitet mm.
Fold nedenstående liste ud for at se i ydelseskataloget.

Lindegården har siden 2015 været VISO leverandør (for Socialstyrelsen) og har herigennem oparbejdet en viden og faglig ekspertise. Der er ansat et team, som har stor erfaring i at gennemføre faglige forløb som ender ud i konkrete faglige handlemåder.

Derfor har vi udarbejdet et ydelseskatalog.
Målgruppen er Bo- og Dagtilbud, heri også plejecentre, i forhold til beboere, medarbejdere, ledelse og pårørende – dels i andre kommune og i Fredensborg kommune.

 

Målet med et rådgivningsforløb / miljømæssig udredning er, at fagpersonalet genopdager borger og fagpersonalets egne ressouncer og kompetencer. Fagpersonalet har stor viden om borger, og denne viden skal blive en del af de faglige færdigheder / ageren i hverdagen og dermed samspil, som skal støtte borger. Det undersøges løbende i forløbet, om fagpersonalet har den relevante viden ifht. Borgers livshistorie og erfaringer. Her menes også, om fagpersonalet mangler faglig viden i forhold til borgers funktionsnedsættelse og kommunikationsmuligheder. Rådgivningen vil derfor tage udgangspunkt i en analyse af fagpersonalets viden om borger og viden om kommunikation og sansebearbejdningens betydning for muligt samspil med andre mennesker.

VIPS-forløbet skal være med til at sikre, at fagpersonalet får den faglige viden, der skal til, for at støtte borger, men også at fagpersonalet kan overføre det til daglig praksis. Effekten af fagpersonalets ændrede adfærd skal kunne aflæses i borgers adfærd.

 • Miljømæssig udredning

 • Ændring af adfærd: Borgers ó Fagpersonalets adfærd

 • Marte Meo forløb / videoanalyse

 • Seksualvejledning til borger / workshop til borgergruppe

 • Rehabilitering borger ó at være professionel fagpersonale

Alle ydelser indeholder:

 1. Opstartsmøde, hvor ønsker og behov synliggøres. Der aftales et forløb og forventninger afstemmes

 2. Aftalte ydelser gennemføres

 3. Afsluttende notat

 4. Opsamling af forløb – hvad nu? Strategi og effekt

KONTAKT

 • Løfte faglighed / fælles faglig identitet

  • Definere kerneopgaven

  • Fællesnævner for strategier og visioner – i organisationen og i det daglige faglige arbejde

 • Arbejde med Modstand mod forandringer

  • Fra forandringsdreven ledelse til forandringsparate medarbejdere

 • Implementering af metoder

F.eks.

 • Neuropædagogik
 • Seksualpolitik
 • Videoanalyse
 • Seksualvejledning til personale i fht. borgerne

  • Udarbejdelse eller videreudvikling af seksualpolitik

  • Implementering af seksual-ambassadører

Alle ydelser indeholder:

 1. Opstartsmøde, hvor ønsker og behov synliggøres. Der aftales et forløb og forventninger afstemmes

 2. Aftalte ydelser gennemføres

 3. Afsluttende notat

 4. Opsamling af forløb – hvad nu? Strategi og effekt

 

KONTAKT

 • Arbejde med fagpersonalets handlekompetencer – at være professionel

 • Opstart af nyt Tilbud

 • Flytning af eksisterende tilbud

 • Lederfokus – kontakten med dine medarbejdere – Marte Meo forløb

 • Fastholdelse af kompetente medarbejdere

 • Pårørende samarbejde

   

Alle ydelser indeholder:

 1. Opstartsmøde, hvor ønsker og behov synliggøres. Der aftales et forløb og forventninger afstemmes

 2. Aftalte ydelser gennemføres

 3. Afsluttende notat

 4. Opsamling af forløb – hvad nu? Strategi og effekt

 

KONTAKT

 • Undervisning til pårørende

 • Samtaler med pårørende

Alle ydelser indeholder:

 1. Opstartsmøde, hvor ønsker og behov synliggøres. Der aftales et forløb og forventninger afstemmes

 2. Aftalte ydelser gennemføres

 3. Afsluttende notat

 4. Opsamling af forløb – hvad nu? Strategi og effekt

 

KONTAKT

 • Kommunikationsoplæg eller workshop med / uden video fra jeres organisation

 • Neuropædagogisk oplæg

 • Marte Meo forløb

 • Marte Meo grunduddannelse (5 dage)

 • Marte Meo terapeutuddannelse (17 dage + 1 dag til certificering)

 • Kursus i Videoanalyse (5 dage)

 • Seksualvejledning / særligt tilrettelagt kursus for personale

 

KONTAKT

 

Koordinator i VIPS

Kommunikationsmedarbejder og Marte meo Supervisor

Rikke Dehn

Telefon 41 71 79 11
ride@fredensborg.dk

 

Neuropædagog

Rikke Stibolt

rist@fredensborg.dk
Telefon 48 46 06 13

 

Pædagog og Marte meo terapeut

Lone Knudsen

loku@fredensborg.dk
Telefon 48 46 06 00

 

 

SOSOSVi udbyder blandt andet faglige ydelser og workshops til fagprofessionelle, men også  enkelt samtaler med borgere og workshops for STU studerende. 

Vi har selv, i forbindelse med vores arbejde med mennesker med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, oplevet mange dilemmaer i forbindelse med borgerens seksualitet, kropsforståelse og sensualitet. Dilemmaer kan være i forhold til fastsat lovgivning, socialstyrelsens anbefalinger og det praksisnære relationsarbejde. Derfor har vi også oprettet en hjemmeside SOSOS.NU, hvor vi ønsker at skabe et forum, hvor alle fagprofessionelle kan dele og inspirere hinanden til at  blive bedre til at møde borgerne, hvor de er i dette ofte oplevede tabubelagte emne. 

Læs mere på under fanebladet SOS OS.nu 

          

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies